Úvod O nás

Proč Květinový marketing?

Proč Květinový marketing?

image
Květinový marketing je systém osobního prodeje založený na rovných podmínkách pro všechny zúčastněné, a to v  jakékoli fázi a době trvání projektu. Jde o maximálně dvoustupňový systém, ve kterém probíhá spolupráce v kruzích. Odměna náleží Ambasadorce/Ambasadorovi (neboli zakladatelům kruhu) pouze za činnost, kterou přímo ovlivnil/a svou prací.

Rozvoj sítě probíhá školením, které poskytuje Ambasador/ka (zakladatel/ka kruhu) perspektivním členům svého kruhu, kteří jsou schopni vytvořit kruh, potažmo květinu vlastní. Vliv Ambasadorky/ra končí v kruzích jí/m vyškolených Ambasadorek/rů. Stejně tak její/jeho podíl z prodejů. Spolupráce v  kruzích a tvorba vlastní sítě v konečném důsledku a ve svém grafickém vyobrazení připomíná květinu, proto název KVĚTINOVÝ MARKETING. Fajn je, že pokud chce Ambasadorka mít jen svůj kruh zákazníků a nechce tvořit květinu, může.